Een 450 meter lange brug

Al sinds de 18e eeuw gaan er geruchten over een brug in de rivier de Maas bij Cuijk. Vissers halen regelmatig stenen en hout naar boven en de bewoners vinden ook regelmatig wat. Bij de kanalisering van de Maas in de 19e eeuw komt de bedding van de Maas grotendeels bloot te liggen en vindt men munten en tufstenen fundamenten. Daarna raakt de brug een tijd in de vergetelheid. Tot in de jaren ’90 van de vorige eeuw. Dan wordt er voor het eerst echt archeologisch onderzoek gedaan naar de Romeinse brug. Omdat het zicht onder water vrij slecht is, maar zo’n vijftig centimeter tot twee meter, is het heel lastig, maar ook heel spannend om onderzoek te doen. Uiteindelijk lukt het om één pijler te dateren. Door middel van dendrochronologie meten de archeologen dat deze uit het jaar 369 na Christus komt. Dit is tijdens het keizerschap van Valentinianus. Waarschijnlijk is de brug al eerder gebouwd, onder het keizerschap van Constantijn de Grote (307-337) of Constans I (337-350). Dit is lastig te zeggen, omdat verschillende delen van de brug uit verschillende tijden lijken te stammen. Uiteindelijk wordt duidelijk dat de bouw van de brug in drie fases is te verdelen. De eerste is de bouw en de tweede en derde fase zijn grootschalige reparaties. De brug wordt aangelegd van 334 tot 357 na Christus. De tweede fase en dus de eerste grote reparatie is ten tijde van de gedateerde pijler, in het voorjaar van 369 na Christus. De laatste grote onderhoudsbeurt is te dateren tussen 387 tot 398 na Christus.

Al die tijd, men denkt tot ergens in de vijfde eeuw, gebruiken de Romeinen de brug om hun troepen te verplaatsen. Die zijn immers gelegerd in het fort Ceuclum. Als de Romeinen vertrekken, stopt waarschijnlijk het onderhoud van de brug. Toch valt niet uit te sluiten dat de brug nog tot in de vroege middeleeuwen is gebruikt. Misschien hebben ze toen ook nog wel kleine herstelwerkzaamheden gedaan. Zo’n grote brug moet immers heel handig zijn geweest om even snel de Maas over te steken! Toch is de brug daarna vervallen en onder water verdwenen. Om vervolgens ruim 1500 jaar later weer gevonden te worden… En nog steeds is iedereen onder de indruk van deze gigantische brug!