Aanwijzingen voor Romeins badhuis in Cuijk

Cuijk, 13 oktober 2017 – Bij archeologisch onderzoek in de Grotestraat in Cuijk (Noord-Brabant) zijn op vrijdag 13 oktober sporen aangetroffen die duiden op de aanwezigheid van een Romeins badhuis. De komende dagen wordt nader onderzoek gedaan naar de sporen en de betekenis ervan. Mocht het inderdaad om een Romeins badhuis gaan, dan gaat het waarschijnlijk om een badhuis uit de eerste eeuw.

 

Hoge verwachtingen

Wethouder archeologie Rob Poel: “De verwachtingen van het archeologische onderzoek in de Grotestraat waren al hoog gespannen. Met deze eerste berichten over de mogelijke vondst van het Romeinse badhuis, stijgen die verwachtingen naar een hoogtepunt. Cuijk is bekend om haar rijke Romeinse verleden en ik hoop dat deze bijzondere ontdekking hier nog een belangrijke extra dimensie aan toe gaat voegen, zowel op nationaal als internationaal niveau.”

 

Beschermende maatregelen

De gemeente Cuijk onderzoekt op dit moment hoe zij op de meest zorgvuldige manier om kan gaan met de gevonden sporen en het verdere onderzoek daarnaar. In ieder geval zijn er maatregelen genomen om het zoekgebied en de vondst te beschermen. De opgraving is hierdoor niet toegankelijk en niet zichtbaar.

De werkzaamheden in de Grotestraat, waar in het kader van een herinrichting o.a. wordt gewerkt aan de riolering, zijn vrijdag tijdelijk stil gelegd, maar worden maandag hervat.

 

Meer informatie

In de loop van volgende week (week 42) is er naar verwachting meer duidelijkheid te geven over de aangetroffen sporen.

Meer informatie over het rijke Romeinse verleden van Cuijk, is te vinden in o.a. museum Ceuclum.